loadingimg

Wczytuję dane...

Producenci

Wyświetl produkty wybranego producenta:

Nowości

Polityka prywatności

Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy BabyStore24.pl, prowadzonym pod www.babystore24.pl (dalej zwaną Witryną) przez WZRB Andrzej Maj z siedzibą w Warszawie przy ul. Kobielskiej 19/38 (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.


Jakie dane przetwarza Sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?


Stronę można odwiedzać bez konieczności podawania swoich danych. Sklep internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdą Państwo w Polityce Cookies. Sklep internetowy będzie od Państwa pobierał dane osobowe za pośrednictwem witryny, oraz innych form komunikacji, w przypadku złożenia zamówienia i procesu rejestracji. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i złożenia zamówienia. Alternatywnie można podać nieprawdziwe dane, w celu złożenia testowego zamówienia. Warunkiem koniecznym jego przeprowadzenia jest jednak prawidłowy adres e-mail. Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.


Jakie dane przetwarza Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?


Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego BabyStore24.pl w związku z zakupami jest WZRB Andrzej Maj z siedzibą w Warszawie przy ul. Kobielskiej19/38 przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem PayU za nabywane towary/produkty/usługi przekazywane są spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.


Marketing Sklepu Internetowego


O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych towarów dostępnych w BabyStore24.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Aby cofnąć zgodę prosimy o przesłanie nam oświadczenia na poniższy adres: info@babystore24.pl


Udostępnienie informacji


W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom:
ETK Sp. j.
Polam Trade Sp. z o.o.
ABC Kid sp. z o.o.
Solution Baby Care Sp. z o.o.
Eco and More Sp. z o.o.
NOVA Kozicka Beata
DHL Parcel (Poland) Sp. z o.o.
DPD Polska Sp. z o.o.
Sendit S.A.
PayU S.A.
PayPal Inc.
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Środki techniczne i Państwa obowiązki


Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności szyfrowane połączenie SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklepinternetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.


W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?


Mają Państwo w ramach Witryny możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: info@babystore24.pl

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: info@babystore24.pl

Pytania i zastrzeżenia Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadawane pod adresem: info@babystore24.pl


Spotkania w biurze są możliwe po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym
tel. 884 740 226
info@babystore24.pl